ul. Rumunská 12, Praha

12 Rumunska str., 120 00,
Prague 2, Czech Republic

12 Rumunska str., 120 00,
Prague 2, Czech Republic

What is blepharoplasty eyelid surgery?

What is blepharoplasty eyelid surgery?

Beautiful, youthful eyes are one of the most attractive features of our faces and rightly deserve a great deal of attention. Unfortunately, over time our eyes tend to lose their youthful, radiant quality and begin to look aged. The delicate skin around the eyes lacks the support of underlying fat and is quite susceptible to aging changes, easily stretching and developing bags and wrinkles. All this can obscure the eyes' innate beauty and make them look dull and tired.
Blepharoplasty is a surgery to remove excess skin (and sometimes muscle or fat) from the upper or lower eyelids. It is the leading cosmetic surgery.

Beautiful, youthful eyes are one of the most attractive features of our faces and rightly deserve a great deal of attention. Unfortunately, over time our eyes tend to lose their youthful, radiant quality and begin to look aged. The delicate skin around the eyes lacks the support of underlying fat and is quite susceptible to aging changes, easily stretching and developing bags and wrinkles. All this can obscure the eyes' innate beauty and make them look dull and tired.

HISTORIE PLAZMATERAPIE:

V dávných dobách léčitelé věřili, že krev má magické vlastnosti a měli pravdu. Krev je tvořena z mezibuněčné substance (plasmy) a prvků jako jsou erythrocyty, leukocyty a destičky. Každá z těchto buněk má svůj vlastní úkol: erythrocyty zajišťují tkáňové dýchání, leukocyty chrání tělo proti infekcím a destičky zajišťují srážlivost krve. Ovšem destičky hrají velkou roli v hojení a regeneraci poškozených tkání, produkují růstové faktory, které regulují a stimulují růst a životnost tkání.

Plazmaterapie , obnovitelný zdroj zdraví, který se ukrývá v naší vlastní krvi, byla objevena a aplikována v roce 2003 ruskými lékaři a vědci Renat R. Akhmerov a Roman F. Zarudy, kteří vytvořili technologii Plazmalifting a proceduru, která by mohla být nazvána „moderní elixír mládí".

logo

BEAUTYSHAPE Prague
Medical & Aesthetic Clinic
Professional aesthetic services, experienced doctors, pleasant environment, superior equipment.
We work in the field of beauty since 2004.

Our services

CONTACTS

12 Rumunska str., Prague 2, 120 00, Czech Republic